BERGMAN DIAGNOSTIKA

Bergman Diagnostika AS er et av Norges ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr. Vi er i dag 34 ansatte. Med en stab av motiverte og dyktige fagfolk har vi gjennom lang erfaring i bransjen opparbeidet kunnskap og ekspertise som kommer våre kunder til gode.

Vi er sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001 og ISO 14001

Representerer ledende leverandører innen diagnostikk og analyse

Bergman Diagnostika AS har valgt å konsentrere seg om et utvalg av ledende leverandører som til enhver tid produserer og leverer innovative løsninger og applikasjoner.

Vi har et eget team dedikert til veterinærsegmentet og primær- og kommunehelsetjenesten. I primær- og kommunehelsetjenesten har vi spesialisert oss innen hematologi og celletellere fra Horiba gjennom 20 år, men har etter hvert utvidet vår portefølje med instrumenter på flere andre kliniske områder.

I november 2016 overtok Bergman Diagnostika all import, salg og markedsføring av HemoCue-produkter i Norge. Ansatte i HemoCue Norge og deres kompetanse ble da en del av Bergman-familien.

1. desember i 2020 overtok Bergman Diagnostika import og salg av diagnostiske systemer fra Scil for veterinærmarkedet. Dette gjelder instrumenter og forbruksvarer fra Scil, Heska og Eurolyser (tidligere Kruuse-agenturer), i tillegg til forbruksvarer for VetScan, Reflovet og QuickVet.

Bergman Diagnostika AS har kontor rett nord for Oslo.

AddLife og Triolab

Bergman Diagnostika AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet AddLife AB. Vi tilhører forretningsområdet Labtech, og vi er en del av Triolab Group.   

Triolab-group består av separate organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland med totalt mer enn 130 ansatte, og en omsetning 65,5 Mio Euro (2014/15).

Gruppen representerer ledende leverandører innen flere områder: Blodgass, Koagulasjon, Elektroforese, Hematologi, Klinisk kjemi, Blodbank, Immunologi, Mikrobiologi, pipetteringsroboter,  HLA og Molekylær diagnostikk.

Forretningside 
Bergman Diagnostika AS skal ved hjelp av høy kvalitet og kompetanse være ledende samarbeidspartner innen diagnostika. 

Hovedstrategi 
Å ha sterke, langsiktige relasjoner til kunder, leverandører og medarbeidere. Ansatte i Bergman Diagnostika AS arbeider i en organisasjon tuftet på fem grunnelementer: Enkelhet, Effektivitet, Vilje til forandring, Ansvar, Frihet

 

Triolab logo

Triolab-gruppen i Norden

Triolab Danmark

Triolab Sverige

Triolab Finland

 

Melanor logo

Vi er medlem av Melanor

Melanor er bransje- organisasjonen for medtek og lab i Norge.

Med om lag 150 medlems- bedrifter og over 3000 ansatte utviklet, produseres og leveres utstyr til helse-Norge, forskning, utdanning og industri.

Bergman Diagnostika er medlem i Melanor.