ADDLIFEKONSERNET

AddLife er en ledende uavhengig aktør innen Life Science og består av 24 datterselskap. AddLife tilbyr høykvalitative produkter, tjenester og rådgivning i hovedsak til kunder innen helsetjeneste, forskning, universitet, høgskoler samt legemiddel- og matindustrien. Norden er AddLifes hovedmarkned, men AddLife har også noe virksomhet i Tyskland, Benelux, Estland og Italia. AddLifes forretning bygger på en drøy 100-årig framgangsrik historie fra Bergman & Beving samt Addtech. 
Bergman Diagnostika AS er et heleid datterselskap av AddLife AB.

Vision

AddLife tilstreber alltid etter å forbedre menneskers liv gjennom å være en ledende og verdiskapende aktør innen Life Science.

Les mer om AddLife her.