HISTORIKK

Bergman Diagnostika AS ble stiftet 1. april 1999 ved at diagnostika avdelingen i Bergman AS ble skilt ut som et eget selskap. Flere medarbeidere med lang erfaring innen diagnostika fulgte med over til Bergman Diagnostika AS. 

Fra begynnelsen konsentrerte selskapet seg om instrumenter og tilbehør innen blodgass, koagulasjon og hematologi. Hovedagenturet var på denne tiden Radiometer Medical,  en av verdens ledende produsenter innen blodgass. Etter hvert vokste Bergman Diagnostika AS, og i dag er selskapet utvidet med både nye agenturer og nye medarbeidere.

Bergman Diagnostika AS er kjent for sin service og personlige engasjement, og med sterke markedsposisjon spesielt innen blodgass og koagulasjon.

I dag er Bergman Diagnostika AS et av Norges ledende diagnostika firma. Vi arbeider med kundetilpassede løsninger, instrumenter og service blant annet innen feltene blodgass, koagulasjon, hematologi, elektroforese, pipetteringsroboter og klinisk kjemi.

Sammen med våre søsterselskap i Norden, er vi blant Nordens største firma innen diagnostikk.