KVALITET

Bergman Diagnostika AS er sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001. Vi bestreber oss til enhver tid å levere høyest mulig kvalitet på produkter og service til våre kunder. Dette innebærer blant annet at våre leverandører er verdensledende innen sine områder, og at de har en bekreftet høy kvalitet på sine produkter. De fleste av våre leverandører er ISO 9001 sertifisert. 

Bergman Diagnostika AS som leverandør i Norge tilbyr full sporbarhet på artikler, systemer og instrumenter. Ved informasjon fra våre leverandører, eller avviksrapporter fra våre kunder kan vi ved hjelp av batchnummer eller serienummer alltid finne hvert enkelt produkt slik at vi eventuelt forhindrer bruk av defekte produkter. Våre kunder skal alltid kjenne seg trygge ved å velge produkter fra Bergman Diagnostika AS.