Nettbutikk primærhelsetjeneste

Her kan du både finne informasjon om våre produkter og bestille instrumenter og forbruksvarer. Registrer deg med ny brukerprofil eller logg inn for å bestille varer. 

Vi fører følgende merker:
Hemocue    Horiba Medical    Eurolyser    Radiometer    Quidel QuickVue

Instrumenter                                                                  Forbruksvarer

Hematologi                                                                                     Tester/reagenser
Hb, hematokrit, trombocytter,
leukocytter, MCV; MCH; RDW, mm. ...

Diabeteskontroll                                                                              Hurtigtester
glukose, HbA1c, urinalbumin

Infeksjonsstatus                                                                              Kontroller
CRP, leukocytter, differensialtelling, mm. ...

Blodgass/Elektrolytter                                                                     Tilbehør                                             
pCO2, pO2, cNA+, pH, cCA2+, Hct, cK+, cCI-, mm. ....

Akutt- og hjertemarkører                                                                 Veterinær - instrumenter & forbruksvarer
troponin, troponin T, D-Dimer, BNP, proBNP,
procalcitonin, mm. ...