Akutt- og Hjertemarkører

Med samhandlingsreformen er kommunale helsetjenesten i mye større grad blitt konfrontert til alvorlig syke pasienter der hurtig og nøyaktige resultater blant annet på hjertemarører og/eller akuttmarkører er viktig.

Bergman Diagnostika tilbyr et fleksibelt instrument fra Radiometer som passer like godt på store laboratorier som på mindre avdelinger. Les mer AQT90 Flex nedenfor.