Radiometer AQT 90 Flex

AQT90 FLEX er det nyeste, mest moderne system for pasientnær analysering av akuttparametere

Instrumentet er designet for bruk på akuttmottak, legevakt, intensiv, små lab’er, KAD-avdelinger for å gi hurtige resultater på stedet, slik at pasientbehandling eller alternativt hjemsendelse, kan skje på en effektiv måte.

Instrumentet er helautomatisk og kombinerer både hurtighet og enkelhet med kvalitet  tilsvarende store lab-instrumenter (sensitivitet/spesifisitet).

Analysepanel:

 

  • Troponin I
  • Troponin T
  • CKMB
  • Myoglobin
  • CRP
  • D-Dimer
  • HCG
  • NTproBNP
  • Procalcitonin


AQT Flex 90 er det første og eneste instrument på markedet som tilbyr både Troponin T og Troponin I.

Flere analyser kommer på kort sikt.

Meget enkel reagenshåndtering, minimalt vedlikehold, samt mulighet for kobling til journalsystem for automatisk overføring av resultater, gjør at man i praksis kun tar prøven, setter det i instrumentet, og instrumentet gjør resten.

Resultatet er klart på fra 9 til 18  minutter avhengig av parameter.

Man kan analysere flere parametere parallelt, og opp til 30 pr time. En ny prøve kan settes i instrumentet hvert annet minutt.

Dette er det første instrumentet som er så enkelt i bruk, samtidig med at sofistikerte analyseprinsipper sikrer høyeste kvalitet på resultatene, i et system med kontinuerlig pålasting av prøver og automatisk sending av resultater! 

Kontakter

Jørn Kolberg
Produktsjef
Martin Oma
Produktsjef Primærhelsetjenesten