Diabeteskontroll

Diabetes er et økende helseproblem på verdens basis og Norge er intet unntak.

«Undersøkelser tyder på at for hver 100. pasient med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen. Det totale tallet for diabetes type 2 i Norge kan med andre ord være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med.» - Utdrag fra Diabetesforbundets hjemmeside.

Ifølge den Nasjonale retningslinje stilles diagnosen på 3 måter: 

  • HbA1c ≥6,5 % / 48 mmol/mol, eller
  • fastende plasma-glukose ≥7,0 mmol/L, eller
  • plasma-glukose ≥11,1 mmol/L to timer etter en oralglukosetoleransetest 

I Norge er HbA1c-analysen anbefalt som det foretrukkede diagnostiske verktøyet. Likevel er det er viktig å være klar over at ingen av de tre analysene alene klarer å oppdage alle tilfeller av diabetes, som retningslinjen påpeker:
«Diagnosen kan stilles ved å benytte tre ulike kriterier. En og samme person kan være over diagnostisk grense med en avanalysene, men under grensen med en av de andre analysene. Kriteriene fanger ikke opp de samme personene, og forekomsten av diabetes vil bli påvirket av hvilken diagnostisk test som fortrinnsvis brukes (Cowie CC et al., 2010).»

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes (juni 2017)

Diabetes Nasjonal faglig retningslinje Kortversjon (april 2017)

Bergman Diagnostika tilbyr flere instrumenter innen diabetesomsorg,  fra to anerkjente produsenter. Les mer ved å klikke på hvert produkt.