Hematologi/Anemi

Anemi defineres som det å ha en hemoglobinverdi (Hb) under nedre referansegrense. Referansegrensene varierer etter alder og kjønn.

Menn: 13 g/dL
Kvinner:  12 g/dL.

En hemoglobinmåler pasientnært bør være standard analyseutstyr i primærhelstjenesten for å fange opp en mulig anemi hos pasienter. Les mer om Hb 201+ Analyzer fra HemoCue som har vært ledende produsent innen pasientnær hemoglobinmåling i over 30 år.  

Ønsker man flere parametre  på en gang, i tillegg til hemoglobin, vil en celleteller kunne gi legen verdifull informasjon om pasientens hematologiske status for å finne årsaken til anemien.
Les mer om celletelleren fra en av verdens ledende produsenter innen hematologi Horiba Medical, spesielt tilpasset pasientnær testing og primærhelsetjenesten.