Kurs - Hematologi i praksis i primærhelsetjenesten

Ved bioingeniør Martin Oma.

Martin har jobbet med celletellere og hematologi i over 20 år, og har like lang erfaring med opplæring for brukere i primærhelsetjenesten.

 

Kurset inngår ved første installasjon av Microsemi CRP celleteller, men kan etterbestilles ved ønske om oppfriskning/repetisjon.

Kurset tilpasses etter brukernes behov, men det anbefales å sette av to timer.

 

Opplæringen er to-delt:

1. Praktisk opplæring ved instrumentet: bruk, vedlikehold, feilsøking, osv…..

2. Faglig foredrag om celleteller og praktisk hematologi på legekontor

  • Hvilken nytte har en av celleteller på et legekontor
  • Måleprinsipper
  • Feilkilder
  • Tolkning av resultater og plot - kasuistikk

 

Kontakter

Martin Oma
Produktsjef Primærhelsetjenesten
Nina Rismyhr
Produktsjef Primærhelsetjenesten