Microsemi CRP

Celleteller fra en av verdens ledende produsenter innen hematologi i over 30 år, Horiba Medical.

Microsemi CRP er oppfølgeren til den populære Micros 200 og den eneste celletelleren på markedet som måler 18 parametere og CRP i én og samme prøve. Den er kompakt og plassbesparende og kan således plasseres på mindre laboratorier.

Instrumentet betjenes enkelt via en fargeberøringsskjerm, og har et brukervennlig grensesnitt. Celletelleren tilbyr en omfattende databehandling som sporbarhet og kontroll av reagens og kontrollmateriale, men håndteringen oppleves likevel som enkel.
 

En celleteller kan være svært nyttig for allmennleger i følgende kliniske områder:

 • Anemiutredning
 • Utvidet infeksjonsstatus  - WBC/LPK + 3-parts differensialtelling og CRP – hjelper legen med å skille virusinfeksjon fra bakteriell infeksjon 
 • Hjelp til å diagnostisere mononucleose tidlig i forløpet, der hurtigtester ikke er sensitive nok
 • Behandlingskontroll ved antibiotikabehandling
 • Behandlingskontroll ved cytostatika
 • Kan også brukes i diagnostisering av blodsykdommer

 

Nøkkelinformasjon:

 • Parametere: Hb, HCT, RBC, leukocytter/LPK, monocytter, granulocytter, lymfocytter, trombocytter, MCV, MCH, RDW, MPV, PCT, PDW og CRP.
 • Målområde for CRP: 0 – 230 mg/l
 • Prøvemateriale: EDTA fullblod eller kapillært blod
 • Måletid: uten CRP: 1 minutt, med CRP: 4 minutter
 • Oppkobling mulig mot alle journalsystemer
 • Cyanidfrie reagenser
 • Intergrert termoprinter for utskrift av full rapport med plot
 • Blodkontroll tilgjengelig i 3 nivåer

 

Opplæring, vedlikehold og service:

Bergman Diagnostika har i en årrekke levert celletellere til sykehus og primærhelsetjenesten. Vi har tilegnet oss en solid spisskompetanse på disse produktene.

I forbindelse med levering av celleteller, tilbyr vi en grundig opplæring i praktisk bruk av instrumentet. I tillegg tilbyr vi et kurs i faglig forståelse av hematologi, feilkilder og klinisk tolkning/bruk av resultatene.
Bergman Diagnostika har høy servicegrad på fagfeltet celleteller. Vi har 2 produktansvarlige som foretar opplæring og undervisning av brukere.

Vi har 3 serviceteknikere som har opplæring på teknisk service på celletellerne, hvor en av disse jobber fulltid med celleteller.

Vi tilbyr også årlig forebyggende serviceavtale. Denne serviceavtalen innebærer at kunden en gang i året får besøk av serviceingeniøren som foretar en grundig sjekk av instrumentet, skifter alle deler som produsenten anbefaler skal skiftes regelmessig, oppgraderer software og foretar stabilitetstest, kalibrering og kontroll etter produsentens spesifikasjoner.

 

Kontakter

Martin Oma
Produktsjef Primærhelsetjenesten
Nina Rismyhr
Produktsjef Primærhelsetjenesten