Nyhet! Microsemi CRP LC-767G

Nissepris på celleteller ved booking av utprøving innen 31. desember Booker du en uforpliktende utprøving innen slutten av året gir vi deg en ekstra hyggelig pris ved kjøp av den nye Microsemi CRP LC767-G. Utprøvingen kan være i 2022, så lenge avtalen er gjort før 31. desember 2021. Du få også et kostnadsfritt foredrag om hematologi og om den kliniske nytten av celleteller i primærhelsetjenesten. Trykk på knappen til høyre for å booke demo/utprøving!

Full hematologisk status + CRP i én og samme prøve - på 4 minutter

Som forgjengeren er den bygd på den samme velutprøvde og robuste impedanseteknologien og analyserer selvfølgelig CRP sammen med full hematologisk status (dersom dette er valgt).  

Kliniske bruksområder:

 • utvidet infeksjonsstatus - WBC/LPK med 3-parts differensialtelling + CRP i ett og samme svar
 • anemiutredning- og oppfølging
 • tidlig diagnostisering av mononukleose
 • behandlingskontroll (cytostatika, antibiotika, psykofarmaka, mm.)
 • diagnostisering og monitorering av blodsykdommer

 

Fordeler som forenkler din arbeidsdag

Microsemi CRP LC-767G tilbyr enda flere finesser som forenkler og automatiserer de daglige rutiner enda mer:

 • tar lite plass på benken
 • barkodeleser både for registrering av pasient-ID og reagens-lot
 • plug & play fra start til shutdown  - programmerbart til ønsket klokkeslett. Instrumentet tilbyr også kalenderfunksjon for periodisk automatisering av vedlikehold
 • stor og tydelig skjerm
 • oversikt over alle reagenser med ett tastetrykk
 • automatisk oppvåkning fra sleepmodus ved ileggelse av prøveglasset
 • oppkobling mot journalsystem 
 • resultatutskrift med kurver
 • USB-port for bl.a. opplasting av fasitverdier for kvalitetskontroller

 

GLR - Granulocytt/lymfocytt-ratio.

De siste 10 årene har flere studier rapportert om nytten av å se på det beregnede parameteret nøytrofile granulocytt/lymfocytt-ratio ved alvorlig akutt infeksjonssykdom.  Ratioen har også blitt omtalt i forbindelse med alvorlig koronasykdom som predikativ verdi for alvorlig utfall. Horiba har derfor lagt dette parameteret til i programvaren på den nye Microsemi CRP LC-767G.

Introduksjon til dette nye parameteret er integrert i forelesningen vår produktsjef og bioingeniør Martin Oma tilbyr ved installasjon av celletelleren.

Hvorfor er det lurt å velge oss som leverandør av en celleteller til deres legekontor?

I forbindelse med levering av celleteller, tilbyr vi en grundig opplæring i praktisk bruk av instrumentet. I tillegg tilbyr vi et kurs i faglig forståelse av hematologi, feilkilder og klinisk tolkning av resultatene.

Bergman Diagnostika har høy servicegrad på fagfeltet celleteller og tilbyr faglig og teknisk support under hele levetiden av instrumentet.
Vi har 2 produktansvarlige som foretar opplæring og undervisning, samt faglig support underveis.
Vi har 3 serviceteknikere som har opplæring på teknisk service på celletellerne, hvor en av disse jobber fulltid med celleteller.

Vi tilbyr også årlig forebyggende serviceavtale. Denne serviceavtalen innebærer at kunden en gang i året får besøk av serviceingeniøren som foretar en grundig sjekk av instrumentet, skifter alle deler som produsenten anbefaler skal skiftes regelmessig, oppgraderer software og foretar stabilitetstest, kalibrering og kontroll etter produsentens spesifikasjoner.

Kontakter

Martin Oma
Produktsjef Primærhelsetjenesten
Nina Rismyhr
Produktsjef Primærhelsetjenesten