Hurtigtester

Hurtigtester er hyppig brukt i primærhelsetjenesten for å støtte opp under klinikken, hovedsakelig ved infeksjoner (virus- eller bakterielle infeksjoner) men også for å bekrefte svangerskap. Det finnes mange typer og merker å velge mellom, med større eller mindre spesifisitet og sensitivitet.

I en artikkel i Tidskriftet av Lise Mørkved Helsingen publisert i februar 2015, påpekes det at det er nyttig for legen å gjøre seg kjent med sitt eget apparats sensitivitet og spesifisitet. Dette for å kjenne til begrensningene på det aktuelle produktet.

Bergman Diagnostika tilbyr to forskellige produktserier fra den amerikanske produsenten Quidel.

  • QuickVue: immunologisk hurtigtest med lateral flow-prinsipp og med visuell avlesning
  • Sofia: immunofluorescens teknologi med egen instrumentplattform, for automatisk og objektiv avlesning av hurtigtester

Flere av disse har markedets høyeste sensitivitet og spesifisitet.

Les mer om hver enkel test under kategoriene nedenfor.