Infeksjonsstatus

I regjeringens «Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020» , publisert i juni 2015, legges det konkrete mål på bruk av antibiotika i Norge.

«Antibiotikabruken i befolkningen er redusert med 30 prosent målt i definerte døgndoser / 1000 innb. / døgn sammenlignet med 2012.»

«Forskrivningen av antibiotika er redusert fra dagens 450 resepter til 250 resepter per 1000 innbyggere per år.»

Infeksjonsstatus er blitt et helt nødvendig hjelpemiddel for leger, som komplement til den kliniske undersøkelsen.  Både CRP-analysen og leukocyttelling gir en indikasjon  om infeksjonens art  - bakteriell eller virusinfeksjon.

Pasientnære systemer, med resultater innen få minutter, gjør det mulig for leger å foreta undersøkelse, vurdering og behandling på én og samme konsultasjon.

Bergman Diagnostika tilbyr flere instrumenter fra ledende produsenter for å hjelpe norske leger med riktig antibiotikaforskrivning og med å nå regjeringens mål. Les mer om dem nedenfor for å finne ut instrumentet som passer best behovene i din praksis.