HemoCue WBC DIFF

Varenummer 123504
Legg i handlevognFjern fra handlevogn
Pris:
kr 8 176,00

Riktig avgjørelse raskere

HemoCue WBC DIFF er en liten leukocytteller, enkel i bruk, og som på 5 minutter gir deg et nøyaktig resultat på infeksjonstatus. Instrumentet teller totalt antall leukocytter med en 5-parts differensialtelling og gir svar i absolutt tall og i prosent, for alle fem undergrupper. Resultatet bidrar med viktig informasjon for å skille mellom bakteriell eller virusinfeksjon, spesielt i de tilfeller der CRP-resultatet er utydelig.

Metoden bruker bildeanalyseteknologi og nøyaktigheten kan sammenlignes med manuell leukocytt- og differensialtelling.
Instrumentet, med sin enkelhet og sin nøyaktighet, er unikt for pasientnær leukocyttelling.

Systemet er meget brukervennlig, med HemoCues kjente og trygge kyvetteteknologi og minimalt vedlikehold.

 

Parametre: 

  • Total hvite/WBC
  • Lymfocytter
  • Monocytter
  • Nøytrofile
  • Eosinofile
  • Basofile

 

Spesifikkasjoner:

Bruksområde: infeksjonstatus. 

Måleområde: 0,3 – 30,0 x 109/L

Prøvemateriale: kapillært eller venøst (EDTA) fullblod

Prøvevolum:~ 10 µl

Måletid: innen 5 minutter

Kvalitetssikring: innebygd selvtest + automatisk varsling ved uidentifiserte celler.
 

Kontrollmateriale tilgjengelig i 3 klinisk relevante nivåer

 

 

Tilgjengelighet

Lagervare

Kontakter

Martin Oma
Produktsjef Primærhelsetjenesten
Nina Rismyhr
Produktsjef Primærhelsetjenesten