PT-INR/Koagulasjon

Ifølge Reseptregisteret ble omkring 60.000 pasienter behandlet med warfarin i 2016. Behandlingen er velutprøvd og veldokumentert gjennom over  50 år, men krever hyppig og nøye monitorering av PT-INR-verdien hos fastlegen.

Nye antikoagulantia uten behov for PT-INR-monitorering er de siste årene blitt godkjent og tatt i bruk og det er blitt en reduksjon i antall pasienter behandlet med warfarin med omlag 34.000 fra 2012 til 2016, ifølge reseptregisteret.

Warfarinbehandling vil likevel ikke forsvinne da flere pasientgrupper ikke kan behandles med de nye antikoagulentia. Behovet for nøyaktig monitorering av PT-INR vil være like aktuell i fremtiden.

Vi tilbyr en innovativ og brukervennlig multianalysator fra Eurolyser Cube-S – for å måle PT-INR. Instrumentet måler også D-Dimer som kan gi nyttig tilleggs informasjon ved mistanke om dyp venetrombose, lungeemboli, preeklampis, mm.

Les mer om instrumentet og de aktuelle testene nedenfor.