Microsemi CRP celleteller viser E18 - Cooling unit door open - Error

Selv om du har lukket døren vises feilmeldingen - hvordan løse det?

Døren til CRP-reagenset kan være litt hard å lukke igjen og det hender innimellom at man tror den er lukket ordentlig når den ikke er det. Da vil instrumentet vise feilmeldingen E18. Det er ingenting galt med døren eller sensoren. Bare lukk døren mer bestemt, slik at du hører et klikk.
 

Får du feilmeldingen i forbindelse med skifting av CRP-reagens kan det tenkes at du startet prosedyren i feil visning - for eksempel hvis du trykket inn på Reagent Replacement --> Reagent Status før du åpnet døren. I et slikt tifelle, må du først lukke igjen døren og trykke ESC flere ganger til du kommer tilbake til hovedbildet.

Det er viktig at skjermen viser hovedbildet før du åpner døren for å bytte CRP-reagenset.

 

Se også instruksjonsvideoen nedenfor med prosedyren for å skifte CRP-reagenset.

Ved behov for bistand, ta kontakt!