Feltet for inntasting av lotnr. og faktornr. dukker ikke opp etter bytte av CRP-reagens.

Hva gjør jeg?

Den vanligste årsaken til at inntastingsfeltene ikke vises etter skifting av CRP-reagens er at man starter prosedyren i feil visning - for eksempel at man har trykket seg inn på Reagent Replacement --> Reagent Status før døren til CRP-enheten ble åpnet.
I et slikt tilfelle må døren lukkes igjen først, så kan man trykke ESC flere ganger til man er tilbake i hovedbildet. 

 

Hovedbilde Microsemi CRP

Det er viktig at hovedbildet [se bildet til høyre] vises før man åpner døren til CRP-enheten for å bytte CRP-reagens. Da vil feltene for inntasting av lotnummer og faktornummer komme opp automatisk på skjermen i det man lukker igjen døren til CRP-enheten. 

 

 

Se også instruksjonsvideoen nedenfor med prosedyren for å skifte CRP-reagens.

Ved behov for bistand, ta kontakt!