Gåten med flytende hemoglobinkontroller

Hvorfor får vi mindre gode resultater på Noklus-kontrollen med Hb 801 enn med Hb 201+?

«Matrikseffekten» kan være årsaken og det trenger ikke å bety at deres instrument måler feil.

Enkelt fortalt er «matrikseffekt» betegnelsen på komplekse interaksjoner av diverse tilsetningsstoffer, stabilisatorer o.l. på blodceller i kontrollmaterialet.  Sammen med små instrumentvariasjoner, gjør dette at kontrollmaterialets ytelse kan avvike fra ferskt blod, selv om kontrollmaterialet anses å være likt ferskt blod.

Produsenten HemoCue har beskrevet hva matrikseffekt er i et «Technical Letter» – Gåten om hemoglobinkontroller.

På side 3 forklarer HemoCue også hvorfor matrikseffekt har større betydning for Hb 801 enn for Hb 201+. Det at kyvettene er reagensfrie og at kontrollmaterialer kan inneholde høyere nivåer av methemoglobin kan begge ha innvirkning på resultatet. Les hvorfor i HemoCues Technical Letter 21

HemoCue® Hb 301- og HemoCue® Hb 801-systemene er litt mer følsomme for stabiliserende stoffer, siden det ikke er noe hemolyserende stoff i mikrokyvettene. Derfor vil de stabiliserte røde blodcellene forbli intakte og vil kunne forstyrre målingen. Dette fordi de stabiliserte røde cellene kan reflektere lys på en annen måte enn de som finnes i ferskt fullblod.

Kommersielt tilgjengelige kontrollmaterialer og EQA/PT-materiale kan også inneholde høyere methemoglobinnivåer enn normalt, noe som vil føre til falske høye avlesninger for HemoCue® Hb 301- og HemoCue® Hb 801-systemer, men ikke for HemoCue® Hb 201+-systemet. Dette fordi methemoglobin har høy absorpsjon ved 506 nm, som er målebølgelengden som brukes for HemoCue® Hb 301- og HemoCue® Hb 801-systemene. (3)


Har du spørsmål? Ta kontakt!

Catherine Pettersen
Catherine PettersenSupport- og markedsansvarlig - HemoCue-spesialist