Hva er forskjellen på Glucose 201RT og 201+?

Bør jeg bytte til Glucose 201 RT?

Flere av de som bruker den eldre HemoCue-modellen Glucose 201+ lurer på om de bør bytte til den nyere modellen Glucose 201 RT og hva som er forskjellen mellom de to.

Den viktigste forskjellen ligger i kyvettene. Mens Glucose 201+-systemet benytter kyvetter som må oppbevares i kjøleskap, oppbevares Glucose 201 RT-kyvetter enkelt i romtemperatur.

For å øke brukervennlighet på glukoseanalysen utviklet HemoCue en ny måte å bygge kyvettene på slik at reagenset ble stabilt over tid i romtemperatur.

HemoCue Glucose 201 RT ble lansert allerede i 2006.

Glucose 201+ - Ustabilt reagens i romtemperatur

Reagenset i kyvetten tåler maksimum 3 døgn i romtemperatur fra og med produksjon, og alle korte perioder over 8 C˚ teller. Kravet om kjølig oppbevaring av kyvettene gjør det mindre brukervennlig, både for brukeren, men også under lagring og transport.

Selv om produsenten, importøren og forhandlere har høye krav til både lagring og transport ved riktig temperatur, kan det være noen korte temperaturavvik.

På grunn av høyt arbeidstempo, delt ansvar på laben, underbemanning osv. ser vi at gode og riktige oppbevaringsrutiner kan svikte innimellom hos brukeren også.

Glucose 201+ - Kondens

Alle kyvetter med reagens i tørr form er sensitive for luftfuktighet i utgangspunktet. Oppbevaring i kjøleskap øker risikoen for kondens betraktelig og man bør la kyvettene oppnå romtemperatur et par minutter før man åpner folien som dekker kyvetten.

Blir det kondens i kyvettens øye er reagenset ødelagt.

Dette er viktige årsaker for at Bergman Diagnostika valgte å fase ut salg av HemoCue Glucose 201 + Analyzer til primærhelsetjenesten i 2018.

Merk! Glucose 201+ systemet er ikke tatt ut av produksjon og brukes fortsatt på enkelte sykehusavdelinger grunnet analytiske faktorer for en spesiell pasientgruppe. 

Vi anbefaler alle legekontorer/sykehjem/helsestasjon som fortsatt bruker Glucose 201+ modellen til å bytte til HemoCue Glucose 201 RT for å øke kvalitetssikring på sine glukoseanalyser.

Spesifikasjonsoversikt Glucose 201+ - Glucose 201RT

Spesifikasjoner Glucose 201+ Glucose 201RT
Oppbevarings temperatur kyvetter Kjøleskap <8 C˚ 0 – 30 C˚
Prøvevolum ca. 5 µL ca. 4 µL
Måletid ved normalt glukosenivå Ca. 60 sek Ca. 60 sek.
Måleområde 0–24,6 mmol/L (plasmaekv.) 0–31 mmol/L (plasmaekv.)
Holdbarhet på kyvetter etter produksjon Opptil 9 mndr. i kjøleskap/fryser Opptil 1 år
Fylt kyvette må analyseres innen 40 sek 40 sek
Risiko for kondens i kyvettene JA NEI

Trenger du hjelp?

Ta kontakt!

Catherine Pettersen
Catherine PettersenMarkeds- og supportansvarlig - HemoCue-spesialist