Hva gjør du når kontrollen ikke går inn?

Du er i gang med å ta de ukentlige internkontroller på din lab. Du utfører alle kontroller ifølge samme prosedyre som du alltid bruker og der…. skjer det: den ene kontrollen er utenfor det godkjente avviksområdet. Hva gjør du?

Det er noen små ting du kan kontrollere selv før du tar kontakt med leverandøren for en eventuell service.

Nedenfor finner du beskrivelse av mulig feil og hva du kan gjøre. Det er ikke sjeldent man klarer å feilsøke og finner årsaken ved å gå gjennom disse punktene.
 

Men først kan det være nyttig å repetere hva analysering av et kontrollmateriale med kjent verdi betyr.

Når man analyserer en kontroll kontrollerer man tre ting:

 • instrumentets ytelse
 • kyvettens ytelse (reagenset)
 • brukerens prosedyre

Det betyr at kontrollresultatet gir en indikasjon på om det er feil på én av disse tre faktorene, men uten å gi nøyaktig svar på hvilken. Nettopp det man kan forsøke å finne ut med eliminasjonsmetoden.


Hvordan kontrollprotokollen ser ut kan også gi en indikasjon på hvilken faktor/systemkomponent som er feil.

  

  

  


Start alltid med følgende feilsøking:

 • Riktig kontrollmateriale til riktig instrument/analyse: det skjer sjeldent men det skjer faktisk, hektiske arbeidsdager kan gjøre at man forveksler Glucotrol-NG med Hemotrol.
   
 • Sjekk at både kontrollmateriale og kyvettene er innenfor utløpsdatoen. Pass på at makstid etter åpning for kontrollene: 31 dager. Har du glemt å notere når kontrollen ble åpnet, åpne opp en ny flaske og analyser på nytt.
   
 • Rengjør instrumentets optikkenhet med en Hemocue Cleaner eller Cleaner Plus (WBC/WBC DIFF)
   

Videre feilsøking:

Merk! Det er viktig å feilsøke med eliminasjonsprinsippet, dvs. prøv ett tiltak om gangen, enten med ny kyvette/ny kyvettelot eller ny kontrollflaske/kontrollot. Ikke begge på en gang.

Hvis det ikke hjelper med ny kontroll, eller/og nye kyvetter ta kontakt med oss for å vurdere en service på instrumentet.

I noen sjeldne tilfeller kan det også være en produksjonsfeil på visse lotnr av kontroller eller kyvetter.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt!

Catherine PettersenMarkeds- og Supportansvarlig HemoCue-spesialist

Last ned PDF