Minotrol CRP-kontrollen går ikke inn. Enkelte parametere er merket med H eller L.

Hva gjør jeg?

 

Først kan det være greit å repetere hva som kontrolleres når man analyserer et kontrollmateriale med kjent fasitverdi. 

Instrument, reagens og brukerens prosedyre blir kontrollert. Det vil si at dersom kvalitetskontrollens verdi ikke er innenfor godkjent avviksområdet, viser det at det er feil med enten instrument, reagens eller prosedyre.
For å finne det ut må man bruke eliminasjonsmetoden og sjekke hver faktor for seg selv.


Bergman Diagnostika anbefaler at fasitverdiene for kontrollene legges inn i instrumentets software, slik at instrumentet varsler avvik automatisk. Husk at det er nye fasitverdier for hver leveranse av kontroller.  Se i Mirosemi CRP Kortfattet manual - kap. 6 - for å legge inn nye fasitverdier ved ny kontroll-lot.


Spesifikasjoner ABX Minotrol CRP :

Avvik fra disse kan være årsaken til at kontrollen ikke stemmer.

-  oppbevaringstemperatur: oppbevares i kjøleskap
- skal tempereres før bruk (15 – 20 minutter)
- må blandes fullstendig før bruk – ufullstendig blanding ugyldiggjør det både det aktuelle resultatet men også resultatene fra resten av det aktuelle kontrollmaterialet.
- holdbarhet:
                * etter åpning: kontrollen er holdbar i 14 dager i kjøleskap.
                * før åpning: kontrollen er holdbar i 2 måneder i kjøleskap
- obs! datoformatet for utløpsdatoen må tolkes slik: 18.10.05 = 5. oktober 2018

 

Kontrollspørsmål for eliminering av mulig preanalytiske feilkilder:

- kontroller oppbevaring/behandling av kontrollen iht. punktene ovenfor
- kontroller reagensene for utløpsdatoer og nivå
- kontroller at alle «sugerør» er godt ned i reagensbeholderne
- kontroller at riktig fasit leses av - se eksempel på fasitark til høyre.

 

Ved et lite avvik:

Er avviket lite kan driften fortsette og vi anbefaler å analysere kontrollen noen dager til før man eventuelt foretar en kalibrering. Det anbefales likevel å kjøre en vask før kontrollen analyseres på nytt (Clean Cycle - se kap. 7 i Kortfattet manual).

Menu --> Clean Cycle

 

Hjelper det ikke forsøk med en konsentrert rengjøring - Concentrated Cleaning - se i hovedmanual kap. 12.3

Menu --> Other Functions --> Maintenance --> Concentrated Cleaning - Følg prosedyren i manualen og anvisningene på skjermen.

Ved stort avvik

Det er da mer forenlig med et teknisk problem – tomt for reagens, tett kapillær, defekt vakuumpumpe, defekt-(e) ventil –(er), mm. Ta kontakt med oss!

Behøver du bistand, ta kontakt!Fasitark Minotrol CRP

Klikk på bildet for å forstørre