Hvilket kontrollnivå bør jeg velge?

Uansett analyse anbefaler vi å veksle mellom to nivåer hvis man velger å analysere bare én kontroll om gangen, eller å analysere to forskjellige nivåer hver gang. Det er mest hensiktsmessig å velge nivåer der de fleste av pasientene ligger, avhengig av pasientgruppen man har. På den måten sikrer man at systemet er lineært i et større verdiområde som er relevant for pasientgruppen.

Hvis man velger bare ett nivå om gangen bytter man nivå hver gang man bytter kontrollflaske, dvs. hver måned, bytter man også kontrollnivå. I tillegg bør et av nivåene være i det nivået der diagnostisering og eventuell behandlingsbeslutning blir tatt.

Husk! Kontrollflasker fra Eurotrol er holdbare i 31 dager etter åpning.


For WBC og WBC DIFF kontroller fra Eurocell R&D, inneholder hver eske tre nivåer. Kontrollflaskene har en kort hodlbarhet på 3 måneder fra produksjon slik at man bruker én flaske per måned. Man vil da få kontrollert systemet over hele måleområdet i løpet av de 3 månedene.

 

Eksempler for Hb 201+ / Hb 801:

Det vil det være lurt for en helsestasjon, med ansvar for gravidomsorgen i kommunen, å kontrollere sitt hemoglobinsystem med både lavt og normalt nivå, siden en del gravide har et nokså lavt hemoglobin under deler av svangerskapet.

Det motsatte eksemplet vil være en institusjon som følger opp idrettsutøvere. For dem vil det være en fordel å veksle mellom normalt og høyt nivå, da idrettsutøvere generelt sett har et relativt høyt hemoglobinnivå i forhold til resten av befolkningen.

                                                     

Eksempler for Glucose 201+/201 RT:
Et legekontor med mange forskjellige pasientgrupper bør velge et normalt nivå (nivå 2) og supplere med et høyere nivå, enten nivå 3 eller 4.

En nyfødt-avdeling på sykehus bør velge nivå 1 (lavt) og supplere med nivå 2, da behandlings beslutningen vil være i det lave nivået.