Hvor ofte bør jeg analysere kontroller?

Vi får jevnlig spørsmål om hvor ofte HemoCue-instrumenter må kalibreres med kalibrator. HemoCue-instrumenter er fabrikkalibrerte og behøver i utgangspunktet ingen re-kalibrering. Kontrollmaterialet blir ofte referert til som kalibrator, men det er det ikke. Kontrollmaterialet er en væskekontroll med kjent verdi for å utføre kvalitetssikring på et instrument.  

Intern kvalitetssikring dreier seg imidlertid om mer enn instrumentkontroll. Når man analyserer et kontrollmateriale med kjent fasitverdi kontrollerer man hele systemet, dvs. instrument, reagens (kyvetter) og prosedyre.

Aller helst bør man analysere internkontroll hver gang man bytter til en ny reagenslot. Som et minimum er det anbefalt å analysere intern kontroller en gang i uken. Enkelte institusjoner bruker sitt HemoCue-instrument lite/sjeldent og spør om det er da nødvendig å analysere hver uke. Vi anbefaler da å analysere kontroller dagen instrumentet er i bruk, før man starter med pasientprøver. 

Det er også viktig å ha en god rutine for å dokumentere kvalitetssikring på sitt laboratorie. HemoCue har utarbeidet egne kontrollprotokoller for de fleste systemer de produserer. Disse finner du her.


Like viktig som å dokumentere kvalitetssikring er å finne ut hvor feilen ligger, samt å dokumentere tiltak for å løse problemet. Se spørsmål «Hva gjør du når kontrollene ikke går inn

 

Her finner du riktig kontrollmateriale til ditt HemoCue-instrument

Trenger du hjelp?

Ta kontakt!

Catherine Pettersen
Catherine PettersenMarkeds- og supportansvarlig - HemoCue-spesialist