Kan man benytte kapillær prøvetaking med Microsemi CRP celleteller?

 

Vi får ofte spørsmål om det er mulig å ta kapillære prøver for analysering på vår celleteller Microsemi CRP. Dette er fullt mulig med et Microtainer-rør.  

Vi har lagd en liten instruksjonsvideo som viser den detaljerte fremgangsmåten. Som det vises i videoen er det kun pasientens håndstilling som er litt annerledes enn ved vanlig kapillær prøvetaking.

 

Ønsker dere en demonstrasjon med mulighet for å øve på prosedyren kommer vi gjerne til dere. Ta kontakt!