Kontrollkyvette eller selvtest?

De som har jobbet lenge på legekontor husker sikkert de store B-Hemoglobin og B-Glucose instrumentene fra HemoCue. Med instrumentene fulgte det med en såkalt kontrollkyvette, rød for hemoglobin og gul for glukose, i en egen hvit eske. Kontrollkyvetten skulle «analyseres» daglig, på starten av dagen. Verdien skulle ikke avvike fra et bestemt referanseområde. Funksjonen til kontrollkyvetten var å sikre at den optiske enheten, inkludert lysdiodeintensitet, fungerte som den skulle.

Da de nye modellene Hb- og Glucose 201+ kom på markedet i 2001/2002, fulgte det ingen kontrollkyvette med instrumentet fordi HemoCue klarte å automatisere denne kontrollen inn i instrumentet med noe de kalte for «selvtest». Kontrollkyvetten ble da overflødig. Følgende instrumenter fra HemoCue har selvtest:  Hb 201+, Hb 801, Glucose 201+/ RT, Albumin 201, WBC/WBC DIFF.
 

Men hva gjør egentlig selvtesten og hvordan vet jeg at den fungerer?
 

Hva selvtesten gjør:

Felles for alle instrumenter er at selvtesten utføres automatisk ved oppstart, så sant kyvetteholderen er i klar-posisjon – dvs. i ut-posisjon (for Hb 801 når kyvetteholderen er på plass inn i instrumentet ved oppstart)

Selvtesten kontrollerer at utgangssignalet fra detektoren er lineært med inngangssignalet til LED-lampene. Begge er komponenter i optikkenheten.

I tillegg utføres selvtesten automatisk ved jevne forhåndsinnstilte tidsintervaller. Referer til den aktuelle manual for å vite hyppigheten da den varierer fra instrument til instrument.

Vær oppmerksom på at selvtesten ikke utføres automatisk hvis kyvetteholderen er i inn-posisjon (lukket) i stand-by modus. For Albumin 201 vil selvtesten ikke utføres hvis lokket står åpent og en kyvette sitter i kyvetteholderen. Den vil da starte så fort man åpner kyvetteholderen (lukke igjen lokket for Albumin 201 og fjern kyvetten) og det vil ta ca. 10 sekunder før instrumentet er klart til måling. Det er viktig, spesielt for Glucose og Albumin 201+, å sikre at maks tid fra kyvetten fylles til den analyseres ikke overskrides pga. selvtesten. (makstid glukosekyvette = 40 sekunder – makstid microalbuminkyvette = 30 sekunder).

Det anbefales at kyvetteholderen står i ut-posisjon i stand-by modus. Instrumentet er da alltid klart til måling. (Hb 801 går i dvalemodus etter 5 eller 30 minutter ved hhv. batteridrift eller adapterdrift og må startes på nytt)

Hvordan vet jeg at selvtesten fungerer?

Mens instrumentet utfører selvtesten vises følgende på skjermen/avlesningsvinduet:

 

Glucose 201+/RT: timeglass + GLU               Hb 201+: timeglass + Hb

Glucose 201+/RT: timeglass + GLU                                        Hb 201+: timeglass + Hb

 

WBC DIFF: timeglass                                        Hb 801: grønt lys + sirkel

 WBC DIFF: timeglass                                               Hb 801: grønt lys +sirkel

 

Er selvtesten vellykket går instrumentet i "klar"-modus, dvs. at skjermen viser tre blinkende streker for 201-systemene. For Hb 801 viser skjermen en kyvette med blinkende pil mot kyvetteholderen.

Hvis det avvikes for mye mellom de to signalene (utgang og inngang) vil selvtesten bli avbrutt og en feilkode vises. Ingen måling er mulig før instrumentet re-startes og en ny selvtest utføres og er vellykket. En vanlig årsak til at selvtesten feiler er smuss på optikkenheten. Instrumentet vil da vise E02. I dette tilfellet er det ingen feil med selve optikkenheten, den behøver bare vedlikehold/rengjøring.

Hvis feilkoden vedvarer må instrumentet til service.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt!

Catherine PettersenMarkeds- og Supportansvarlig HemoCue-spesialist