Må jeg analysere kontroller i QC-modus?

For de fleste HemoCue-instrumenter er det ingenting i veien for å analysere kontrollmaterialet i pasientprøvemodus. Det eneste man må være klar over er at resultatet ikke blir merket med QC-merket og vil ligge i minnet som en vanlig pasientprøve.

 

Imidlertid er det to unntak: Glucose 201+/RT og WBC DIFF

- For Glucose 201+ og 201 RT kan man få en feilkode (E70) ved analysering av Glucotrol-NG i høyere nivåer (nivå 4 og 5) pga. forskjell i kinetikk fra fullblod.

- For WBC DIFF vil kontrollmaterialet utløse flagging i pasientprøve-modus pga. tilsetningsstoffer i kontrollmaterialet.