QuickVue hCG Urine test

Hva er deteksjonsgrensen for QuickVue hCG Urine test?

Deteksjonsgrensen er 25 mIU/mL. Det betyr at ved et normalt svangerskap kan hCG detekteres så tidlig som 6 dager etter unnfangelse, med konsentrasjoner som dobles hver 32 - 48 timer. Hos enkelte pasienter kan konsentrasjoner på 25 mIU/mL detekteres så tidlig som 3 dager før forventet menstruasjon.
 

Hvor lenge etter fødsel, spontan abort, eller hCG-injeksjoner kan hCG være detekbart? 

hCG kan bli detektbart fra noen få dager til to måneder etter det, avhengig av startkonsentrasjon av hCG.
 

Finnes det noen diagnoser/tilstander der pasienten ikke er gravid men likevel får et svakt positivt resultat på hCG Urine Test?

Svangerskap utenfor livmor, spontan abort og udiagnostisert spontanabort, pasienter med trofoblastisk og ikke-trofoblastisk sykdom, anembryonisk svangerskap kan gi økt hCG-konsentrasjoner. Mulighet for en hCG-utskillende svulst bør utelukkes før graviditet diagnostiseres.


Kan fortynnet urin gi et falskt negativt resultat?

Hvis urinen er veldig lys/fortynnet kan hCG-konsentrasjon være under deteksjonsgrensen på 25 mIU/mL. Hvis urinen mistenkes å være for tynn må en ny pasientprøve benyttes, ideelt morgenurin. 


Kan resultatet avleses etter tidspunktet angitt - 3 minutter?

Nei, resultatavlesning skal gjøres ved 3 minutter. Avlesninger senere enn 3 minutter kan ikke garanteres av produsenten.