Spørsmål & Svar - QuickVue Strep A In Line

Er det nødvendig å analysere kontrollpinnene?

Produsenten Quidel anbefaler å analysere både den positive og negative kontrollpinnen for hver ny lot som man tar i bruk. Dette er også en generell anbefaling for hurtigtester.
 

Kan jeg bruke annen prøvetakingspinne med Strep A In-Line?

Den sterile prøvetakingspinnen i rayon som hører til kitet skal brukes for å ta prøven. Pinnen er spesielt utviklet til å passe til testkassetten. Annen prøvetakingspinne kan ikke benyttes da den ikke vil passe i testkassetten og testen vil derfor ikke fungere optimalt.
 

Kan man lese av resultatet etter 5 minutter?

Nei, QuickVue In-Line Strep A test skal leses av ved 5 minutter etter analysestart - dvs. etter at reagenset er tilsatt kassetten. I enkelte tilfeller vil positive resultater være synlig før 5 minutter har gått.
 

Er pasientprøven gyldig hvis jeg kommer bort til innsiden av kinnet på pasienten?

Nei, pasientprøven er ikke gyldig da og en ny prøve med ny pinne må tas. Dette fordi berøring av innsiden av kinnet kan gi interferens med testens kjemi.
 

Er den positive kontrollpinen smittefarlig?

Nei. Kontrollpinnen er tilsatt inaktivert gruppe A streptokokk-antigen og den er ikke smittefarlig.
 

Hvor lenge kan det gå etter at ampullen med reagenset er knust og før jeg analyserer prøven?

Reagenset skal brukes umiddelbart etter aktivering - dvs. rett etter at ampullen er knust og det grønne reagenset blir tilsatt det fargeløse reagenset. Ikke knus ampullen før pasientprøven er tatt og analysen er klar til å utføres.
 

Hvorfor trekker ikke reagenset inn i kassetten?

Noen ganger kan det hende at reagenset ikke trekker inn i kassetten. Har ikke reagenset trukket inn innen 1 minutt etter at det er blitt tilsatt testkassetten,  trekk ut prøvetakingspinnen og sett den inn i igjen med en gang - ikke nullstill stoppeklokken. 
 

Hvor lenge etter antibiotikabehandling kan en pasientprøve være positiv?

Denne testen detekterer streptokokk A antigenet. Avhengig av om pasienten har tatt antibiotikabehandlingen som foreskrevet, vil antigenet være tilstede 2 til 3 uker etter behandlingsstart, selv om pasienten ikke har symptomer lenger.