Riktig prosedyre for kapillær prøvetaking - Hb-analysering

Alle er enige om at hemoglobin helst bør analyseres venøst, men at det er noen tilfeller der venøs prøvetaking ikke kan utføres. Da er det viktig å ha riktig prosedyre på kapillær prøvetaking for å sikre korrekt pasientverdi.

Nedenfor finner du viktige punkter for å sikre riktig resultat:

  • Godt sirkulert og varme fingre hos pasienten
  • Riktig lansett som sikrer god blodflyt må brukes -så kalte high-flow lansetter. Typiske lansetter man bruker til glukoseanalysering med liten stikkedybde og/eller stort G kan ikke benyttes. Lansetter for hematologiske prøver skal være på maks. 23G.
  • De 3 første bloddråpene skal tørkes av
  • Kyvetten fylles helt i ett drag uten luftbobler
  • På Hb 801-systemet: maks. 40 sekunder fra fylling til analysering
  • Dobbel prøve bør utføres for å sikre korrekt resultat, dvs. at pasientverdien er gjennomsnittet av 2 prøver.
        - for verdier under 11 g/dL: avviket mellom de to prøvene skal være på maks 0,8 g/dL
        - for verdier lik eller over 11 g/dL: avviket mellom de to prøvene skal være på maks 1 g/dL


Se også vår instruksjonsvideo nedenfor.