AC ekstraksjonsplate

Tecan AC ekstraksjonsplate

Forenkler ekstraksjoner for f.eks. vitamin D analyser og LC-MS/MS oppsett!

Platen kan benyttes for ekstraksjon av små molekylanalytter fra biologiske væsker. For bl.a. 25-OH Vitamin D. Enkel prosedyre i 6 steg:

1. Pipettér   
2. Ryst   
3. Vask   
4. Pipettér
5. Ryst   
6. Ferdig

Applikasjonsnote for D-vitamin prepearering HER

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef