Blodgruppe genotyping

Molekylær blodgruppe genotyping er svært effektiv for å overkomme kjente serologiske begrensninger som:

• Typing av ny- og kronisk transfunderte pasienter

• DAT positive prøver

• Svake reaksjoner

• Når antisera ikke er tilgjengelig

Klikk her for mer informasjon om blodgruppe genotyping.