Erytra Eflexis

Erytra Eflexis

Erytra Eflexis automatisk instrument til blodtyping

Fleksibelt

 • Mellomstort instrument; passer som back-up eller selvstendig instrument
 • Benytter DG Gel teknologi; kolonneagglutinasjon
 • Kontinuerlig påsetting av prøver og reagenser uten stopp
 • Enkel håndtering av STAT prøver
 • Titrering

Enkelt å bruke

 • Pekeskjerm kan plasseres på høyre eller venstre side av instrumentet
 • Fargekoder gjør vurdering av resultater enklere
 • God oversikt over status på prøver og reagenser ; real-time informasjon
 • 100% utnyttelse av kortene
 • Samme reagens og software som det største instrumentet; Erytra

 Høy sikkerhet

 • Full prosesskontroll
 • Sporbarhet i alle prosesser og resultater
 • Automatisk database backup

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef