Erytra®

Erytra® er et helautomatisk instrument til transfusjonsserologi.

Intelligent design, bygget i 3 etasjer og tar liten gulvplass.

  • Stor kapasitet og god arbeidsflyt.
  • God oversikt over analyseprosessen gjennom glassveggene.
  • Stor fleksibilitet med 4 inkubatorer og 2 sentrifuger.
  • Kan sette på prøver og reagenser under analysering.
  • Benytter gelkort med 8 brønner - Grifols DG Gel® teknologi.
  • Lite svinn; 100% utnyttelse av kortene.
  • STAT funksjon.
  • God kvalitet på resultatene.
  • Svært god sensitivitet og spesifisitet.
  • Lang «walk away» tid.

Relaterte produkter

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef