Elektroforese

Bergman Diagnostika leverer analyser - og instrumenter fra Sebia, som siden 1967 har fokusert 100% på vitenskapen om elektroforese. Sebia tilbyr hele spekteret med høy kvalitet på halvautomatiske instrumenter, gelelektroforese (Hydrasys), frittstående instrumenter (Capillarys 3), totalautomasjon i moduler (Capillarys 3 MC) og oppkobling på bånd (Capillarys 3 TLA).

Sebia fortsetter å revolusjonere elektroforese med nye analyser og instrumenter: HbA1c er nå en innarbeidet metode på alle Capillarys instrumentene. Metoden har god separasjon av fraksjonene, ingen interferens av vanligste Hb-varianter og stor kapasitet.

Produkter