TECOmedical/ Quidel

TECOmedical group

 

Det sveitsisk-baserte TECOmedical konsernet er en ledende leverandør av in-vitro spesialtester innen medisinsk og veterinær diagnostikk, biosikkerhet og miljøtesting.

Via TecoMedical tilbys også reagenser fra Quidel, bl.a. MicroVue produktene.

IVD-kit og reagenser:

•   Bone and Cartilage parameters

      - Metra BAP,  Sclerostin, TRAP5b

•   Diabetes & Obesity

      - Intact proinsulin

•   Liver, Kidney & Apoptose

      - FGF-23, Hyaluronic acid, M30, M65, α-GST, PIIINP, ccK18, K18

•   Animal Assay

•   Complement

      - C3, SC5b-9, C5, m.fl.

•   Inflammatory

•   Oxidative Stress & Cardiovascular Disease

•   Growth metabolism

•   TSH receptor in human serum

•   Other parameters

Kontakter

Jørn Kolberg
Produktsjef
Sonja Tveiten
Produktsjef
Ragnhild Dønnum
Produktsjef