Inno-Lipa CFTR

Et multiparameterstrips basert på revers-hybridiseringsteknikk for rask bestemmelse og identifisering av 36 ulike cystisk fibrose mutasjoner og deres ”wild-type sekvenser” på to strips.

Med disse 36 mutasjoner dekker vi de fleste av de mest vanlige forekomster CF-mutasjoner.

 

Kontakter

Jørn Kolberg
Produktsjef