Elektroforese

Siden 1967 har Sebia vært 100 % fokusert på vitenskapen om elektroforese. De har hele spekteret fra høy kvalitet på manuell elektroforeseanalyse til halvautomatiserte HYDRASYS 2® elektroforesesystemer samt helautomatiske instrumenter som Capillarys 2

Sebia fortsetter å revolusjonere elektroforese med nye analyser og instrumenter:

HbA1c er allerede lansert på Capillarys 2 Flex Piercing
Nå er neste generasjon Capillarys 3 Tera klar for markedet.

  

Sebia har inngått et samarbeid med Abingdon Health.

Seralite FLC serum kit og ADxLR5 avleser for kvantitering av frie letter kjeder; Kappa og Lambda og beregnet ratio av Kappa/Lambda i serum.