Elektroforese

Siden 1967 har Sebia vært 100 % fokusert på vitenskapen om elektroforese. De har hele spekteret fra høy kvalitet på halvautomatiske instrumenter til gelelektroforese (Hydrasys) til full automasjon på frittstående instrumenter (Capillarys 3) til totalautomasjon i moduler (Capillarys 3 MC) eller oppkobling på bånd (Capillarys 3 TLA).

Sebia fortsetter å revolusjonere elektroforese med nye analyser og instrumenter:

Sebia Cap3