Capillarys 3 Tera

Capillarys 3 Tera – det første instrumentet i en serie kapillærelektroforeseinstrumenter med ny design, større kapasitet og  smartere løsninger.

Capillarys 3 Tera

 • Stor kapasitet med 12 kapillærer som analyserer parallelt
 • Kan sette på inntil 120 prøver samtidig og deretter kontinuerlig
 • Plass til flere bufferflasker om bord medfører mindre tid til reagensbytte
 • Sporbarhet til reagenser med RFID merking
 • Klar til bruk når du er klar ved automatisk oppstart og shutdown
 • Automatisk start av vedlikehold sparer tid

Test meny:

 • Protein 6
 • Immuntyping
 • HbA1c venøst blod
 • Hemoglobin*
 • Neonatal HB*
 • CDT*

*metodene kommer snart

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef