Sebia Capillarys 3

Capillarys 3 Tera

Sebia har en instrumentserie for kapilærelektroforese.

HbA1c er nå en innarbeidet metode på alle Capillarys instrumentene. Metoden har god separasjon av fraksjonene, ingen interferens av vanligste Hb-varianter og stor kapasitet.

Capillarys 3 Tera 

Det første instrumentet i en serie kapillærelektroforeseinstrumenter med ny design, større kapasitet og  smartere løsninger.

 • Stor kapasitet med 12 kapillærer som analyserer parallelt
 • Kan sette på inntil 120 prøver samtidig og deretter kontinuerlig
 • Plass til flere bufferflasker om bord medfører mindre tid til reagensbytte
 • Sporbarhet til reagenser med RFID merking
 • Klar til bruk når du er klar ved automatisk oppstart og shutdown
 • Automatisk start av vedlikehold sparer tid

Test meny:

 • Protein 6
 • Immuntyping
 • HbA1c venøst blod
 • Hemoglobin
 • Neonatal HB*
 • CDT
 • CDT-IFCC

*metodene kommer snart

Capillarys 3 Octa

Capillarys 3 Octa er nytt medlem i Capillarys 3 familien.

Design og størrelse på instrumentet er det samme som for Capillarys 3 Tera. Testmenyen er også lik for begge instrumentene.  

Capillarys 3 Octa har 8 kapillærer og har noe mindre kapasitet enn Capillarys 3 Tera.

Capillarys 2 Octa

Tabellen under viser noen eksempler på «throughput» på

Capillarys 3 Octa.

Analyse 

Tester/time 

HbA1c 

43 

Hb 

46 

Protein 6 

81 

 

Capillarys 3 TLA

Capillarys 3 TLA er et Capillarys 3 Tera instrument som er bygget til totalautomasjon og oppkobling til bånd.

HbA1c og protein elektroforese i serum er klare metoder til automasjon. Flere metoder kommer fortløpende.

Capillarys 3 TLA

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef