Sebia Hydrasys 2 Scan Focusing

Hydrasys 2 Scan FocusingSebia

Semiautomatisk instrument til gelelektroforese og isoelektrisk fokusering med mulighet for scanning av gel. 

Hydrasys 2 - Alt i samme instrument

  • Ferdige programmer til alle tilgjengelige analyser (inkludert farging og tørking av gel).

  • Standardiserte geler og prosedyrer gjør at man enkelt kan ta i bruk nye analyser.

  • Tilgjengelige analyser: Proteinelektroforese og Immunfiksering av serum og urin, Lipoproteiner, Isoenzymer, Transferrin isoenzym, hemoglobin isoelektrisk fokusering av spinalvæske og A1AT.

  • Isoelektrisk fokusering med deteksjon direkte på gel.

  • Ny metode: Hydrashift 2/4 Daratumumab

  • Migrasjon og farging foregår i separate rom i instrumentet og kan brukes uavhengig av hverandre.

  • Scan av gel blir overført til egen pc hvor resultater bearbeides med samme programvare som på Capillarys.

  • Enkelt vedlikehold og desinfeksjon av instrument.

  • Automatisk applikasjon av prøver med Sebias pipetteringsstasjon ASSIST

Hydragel 5 Von Willebrand Multimers kit

Sebia har i dag svært mange ulike metoder som kan settes opp på gelanalyse på Hydrasys instrumentet. En av de siste metodene som er lansert er Hydragel 5 Von Willebrand Multimers.

von Willebrand-faktor (vWF) er et multimert protein som er viktig for blodplateadhesjon og aggregering der det er vaskulær skade. Dette proteinet fungerer som en bro mellom blodplatereseptorer og subendotelialt kollagen.

von Willebrand sykdom (VWD) skyldes en kvalitativ mangel (lav konsentrasjon/fravær) på von Willebrand-faktor (vWF), eller kvantitativ defekt i struktur eller funksjon av vWF. VWD er den vanligste medfødte blødningsforstyrrelsen, med en global prevalens på 1%. Denne sykdommen deles inn i ulike typer og subtyper som igjen avgjør valg av behandling.

Sebia sin Hydragel 5 Von Willebrand Multimers kit er klar til bruk. Mønsteret er klart og enkelt å tyde. Metoden gir svar innen 7 timer.

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef