Seralite - FLC serum kit

seralite testseralitesebia logo

Seralite - FLC serum kit er et tilbud til laboratorier med få analyser til kvantitering av frie letter kjeder; Kappa, Lambda og Kappa/Lambda ratio i serum. Resultatet kan leses av på egen avleser ADxLR5.

Seralite® Assay

Seralite® Assay selges i kit med 25 serum tester per enhet (Sebia ref. nr 5010). Kittet inneholder analysekassetter og små flasker til fortynning av prøven.

Analyseprinsipp

Testen utføres i en kassett med immunoassay lateral flow format (Competitive Inhibition). Anti-kappa og anti-lambda FLC monoklonale antistoffer bindes til gull nanopartikler.

Prøvevolum

100 µl serum til 1 singeltest. Kan også sette opp serier på 10 tester.

Kvantitativ avlesning

Kvantitativ avlesning etter 10 minutter: FLC-κ og FLC-λ test +κ/λ ratio.

Testene er CE-merket

Relaterte produkter

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef