Pentra XL80

Det perfekte hematologi-instrumentet med mange funksjoner for små og mellomstore laboratorier.

  • Hematologistatus med 5-partsdiff
  • Prøvevolum 30 µl for CBC-telling
  • Prøvevolum 53 µl for CBC-telling og Diff
  • 80 prøver / time
  • Rack-basert prøveveksler
  • Automatisk rerun
  • Automatisk fortynning
  • Integrert valideringsstasjon
  • Operativsystem Windows XP

Kontakter

Jørn Kolberg
Produktsjef
Martin Oma
Produktsjef Primærhelsetjenesten