HemoCue

HemoCue – del av Radiometer Group - utvikler, produserer og markedsfører medisinske diagnostiske produkter for PNA-testing.

Det grunnleggende konseptet bak HemoCue-produkter er pasientnær analysering, med laboratoriekvalitet tilsvarende analysering ved sentrallaboratorium med hensyn til nøyaktighet og presisjon. HemoCue-systemene er intuitive og enkle i bruk, både ved lab, og pasientnært.

På primærhelsetjenestesiden kan du lese mer om HemoCue.