HemoCue Hb 801 - Nyhet!

HemoCue Hb801Hemocue logo

Det nye hemoglobinsystemet fra HemoCue -  Hb 801 - er beregnet til bruk i pasientnære omgivelser i primærhelsetjenesten, på sykehus og i blodbanksetting.

Systemet er utviklet rundt tre hovedkonsepter: 

- Mest mulig tid sammen med pasientene
- Effektiv daglig drift
- Pålitelige resultater pasientnært

Mest mulig tid med pasientene: 

  • resultat innen 1 sekund
  • mindre nedetid takke være utformingen av kyvetteholderen som forhindrer opphopning av smuss.

Effektiv daglig drift:

  • stor skjerm med store og tydelige resultat og symboler
  • større kropp på kyvetten, gjør det lettere å håndtere den.
  • reagensfrie kyvetter. Disse er ikke sensitive for luftfuktighet. 

Pålitelige resultater pasientnært:

  • fabrikkalibrert ifølge ICSH-referansemetode. Ingen rekalibrering nødvendig
  • innebygd selvtest
  • mulighet for å velge visning av hematokritverdien (beregnet)

Spesifikkasjoner:

Bruksområde: Screening og diagnostisering av anemi

Måleområde: 0 – 25,6 g/dL

Prøvemateriale: kapillært eller venøst fullblod

Prøvevolum: 10 µl

Måletid: < 1 sekund

Kvalitetssikring: innebygd selvtest ved oppstart og annenhver time.
 

Kontrollmateriale tilgjengelig i 3 klinisk relevante nivåer. HemoTrol Duo.

 

 

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef