HemoCue Plasma/Low Hb

Hemocue Plasma/ Low Hb

Unikt system for kvalitetskontroll av blodprodukter og for beregning av blodtap

Mengden hemolyse i blodprodukter er en viktig indikator på produktets kvalitet. Kontinuerlig analyse av hemoglobinnivået i skyllevæske gir en tydelig måling av blodtapet under TUR-P (transuretral reseksjon av prostata) og annen kirurgi. HemoCues innovasjon har satt standarden og gjort det mulig å måle hemoglobin i blodprodukter enkelt og sikkert, noe som sikrer en eventuell beslutning om blodoverføring – pasientnært. HemoCue har mer enn 30 års erfaring med dedikert kundestøtte og service, samt et unikt opplæringstilbud. Dette gjør at du alltid kan forvente at HemoCue har de riktige løsningene for alle dine behov.

Vær trygg på dine pasientnære resultater

  • Fabrikkalibrert mot referansemetoden ICSH
  • Patentert mikrokyvetteteknologi uten klinisk signifikant lot-til-lot variasjon
  • Erstatter visuell bedømming
  • Beregner blodtap under TUR-P og annen kirurgi der skyllevæske samles opp
  • Blodbaserte kontroller tilgjengelige

Nøyaktighet med laboratoriekvalitet

  • Plasma, serum, vandige løsninger eller lagrede erytrocytt-suspensjoner
  • Enkelt å bruke
  • Minimalt med vedlikehold
  • Resultat innen 60 sekunder
  • Bærbart

Kontakter

Ragnhild Dønnum
Produktsjef
Jørn Kolberg
Produktsjef