Hitachi M40

Hitatchi M40 klinisk kjemi analysator er et innovativt og kompakt instrument. Kan brukes både til biokjemiske og immunologiske metoder.

Perfekt for primærhelsetjenesten. Nå er det mulig å få de samme analysene lokalt som tidligere bare har vært tilgjengelige på de store analysatorene.

Helautomatisk system med et vidt analyserepertoar
Opp til 4 prøver kan analyseres samtidig
Prøvemateriale: Serum/Plasma, fullblod og urin
Prøveglass: PRIMÆRGLASS eller prøvekopp.


SVÆRT ENKELT I BRUK

1. Sett inn prøvene (1 til 4 prøver kan settes inn samtidig)
2. Sett inn testkyvetter
3. Trykk START
4. Analysering i ca 15 minutter
5. Resultatene kommer i display og på skriver

Testkyvetter er ferdige til bruk.
En testkyvette inneholder alt som trengs for analyseringen; reagens, kyvette, og raksjonskammer.
Testkyvetten er barcodemerket. 
Barcoden inneholder all informasjon om analysen.


STORT ANALYSEREPERTOAR:

Enzymer:
ALP, gGT, LD, ASAT, ALAT, AMY, CK
Blodsukker og lipider:
Glukose, Triglycerider, Total-Kolesterol, HDL-kol, LDL-kol og HBA1C
Substrater og Proteiner:
Kreatinin (enzymatisk) Bilirubin, Urinstoff, Urinsyre, Total protein,
Albumin og CRP
Elektrolytter (tilleggsutstyr)
Ionisert Calsium, Na og K

Kontakter

Jørn Kolberg
Produktsjef