Stago STA Satellite Max

Stago STA Satellite MaxStago Logo

Helautomatisk selektivt koagulasjonsinstrument for mindre laboratorier og legevakt

 • Analyseprinsipper: Kromogene substratanalyser, klotdeteksjon og immunologiske analyse
 • Mekanisk viskositetsbasert klot deteksjons system
 • Automatisk omkjøring og fortynning
 • Grafisk brukergrensesnitt med touch-screen
 • Windows 10 operativsystem
 • Innebygde akkrediteringsprosesser
 • Login alternativer med ulike tilgangsnivåer
 • Nye software funksjoner inkl brukerdefinert reflex-testing
 • Utvidet QC program, inkludert bl.a. brukerdefinert QC frekvens (tid, antall prøver) og Westgard regler
 • Flere kalibreringskurver per metode
 • Analysekapasitet; ca 40 tester/time
 • Antall prøveposisjoner; 20 prøver
 • 16 posisjoner for reagenser, kontroller og kalibratorer 
 • Positiv identifikasjon av prøver og reagenser
 • Barkodemerkede reagenser med all nødvendig informasjon 

  Kontakter

  Reidun Stenbakken
  Produktsjef