Stago STA-Compact Max3

Stago STA-Compact Max3

Helautomatisk selektivt koagulasjonsinstrument 

  • Analyseprinsipper: Kromogene substratanalyser, klotdeteksjon og immunologiske analyser
  • Analysekapasitet; > 80 tester/time
  • Antall prøveposisjoner; 96 prøver
  • 45 posisjoner for reagenser, kontroller og kalibratorer 
  • Instrumentet gir mulighet for cap-piercing 
  • Positiv identifikasjon av prøver og reagenser 
  • Automatisk omkjøring og fortynning 
  • Barkodemerkede reagenser med all nødvendig informasjon 
  • Åpent system for alternative reagenser

Kontakter

Reidun Stenbakken
Produktsjef