Stago STA-R Max3

Stago STA-R Max3

Helautomatisk selektivt koagulasjonsinstrument

 • Analyseprinsipper: Kromogene substratanalyser, klotdeteksjon og immunologiske analyser
 • Analyskapasitet; > 180 tester/time
 • Rackbasert prøve-loading med plass til 215 prøver om bord
 • 70 posisjoner for reagenser, kontroller og kalibratorer
 • Instrumentet gir mulighet for cap-piercing
 • Positiv identifikasjon av prøver og reagenser
 • Automatisk omkjøring og fortynning
 • Barkodemerkede reagenser med all nødvendig informasjon
 • Åpent system for alternative reagenser
 • Operativsystem, Windows XP
 • Pekeskjerm, mus eller ”touch pad

Kontakter

Reidun Stenbakken
Produktsjef