TCM CombiM monitor

 

TCM CombiM-systemet er ideelt til monitorering av neonatale og pediatriske pasienter. Systemet gir kontinuerlig, pålitelig, non-invasiv og transkutan informasjon om pO2 og pCO2 i realtid og er utstyrt med en flere sensitive sensorer.

Den differensierende funksjon i TCM CombiM-systemet er pO2-målingen, som er en avgjørende parameter i forbindelse med monitorering av pasienter på neonatale intensivavdelinger med henblikk på å begrense risikoen for hyperoxi og alvorlige komplikasjoner som f.eks. retinopati hos for tidlig fødte barn (ROP).

 

Kontakter

Anders Terland
Produktsjef
Jarl Lyder Hansen
Produktsjef